Sep 20, 2013

మరి మీరిది విన్నారా?రిషివ్యాలీ ఎప్పుడు వెళ్ళినా,
పక్షుల కిలకిలారావాలు తెలతెలవారక మునుపే తట్టి లేపేవి.
ఆ పై ముసిచీకట్లు విచ్చుకోక మునుపే , వెచ్చటి కాఫీ ని గుమ్మం దగ్గర పెడుతూ , 
అతిథిగృహం నిర్వాహకుడు ,గోపాల్ , తలుపు మీద మునివేళ్ళతో తట్టే చప్పుడు. "గుడ్ మార్నింగ్ అక్కా "అన్న పలకరింపుతో పాటు మర్యాదగా.
 దూరంగా లయబద్దంగా మోగే ఉదయపు PT గంట కొండాకోనల్ని చుడుతూ వచ్చి, ఇక పడక వీడమని మృదువుగా చేప్పేది.
ఈ సారి మటుకు, అదాటున లేచి కూర్చున్నా. అప్పటికింకా చీకట్లు వదలనే లేదు.
తెల్లవారక మునుపే ,ఉలిక్కేపడేలా చేసిన వింతధ్వనులన్నీ కొండల నడుమ నిశ్శబ్దంలో వికృతంగా ప్రతిధ్వనిస్తున్నవి.
డమ డమల మోత, ఆపకుండ మోగుతున్న హారను, ఉండీ ఉండీ కేకలు, వీటన్నిటినీ కలగాపులగం చేస్తూ  హోరెక్కించే తెలుగు సినిమా పాట.బర్రుబర్రు న.కీచుకీచుమంటు.
ఆశ్చర్యపోతూ ఏమిటో ఆరా తీద్దామని బయలుదేరాను.
ఒక దాని తరువాత ఒకటి .
అటు నుంచి ఇటు .
ఇటు నుంచి అటు .
ఆటోలు .

గోపాల్ ఫ్లాస్కులు సర్దుకొని  బయలు దేరుతున్నాడు. కాఫీలకోసం.
వాన కురిసి వెలిసింది. అంతా బురదమయం.
నన్ను చూసి పలకరించాడు. నేనూ ఆ వైపే వస్తున్నానన్నాను.
ఫ్లాస్కులన్నీ తన సైకిల్ కు తగిలించుకొన్నాడు గోపాల్.
నడక తో పాటు మా మాట సాగింది.
ఈ నిశ్శబ్ద లోయలో  ఏమిటీ హడావుడి అని ఆరా తీశాను. 
నిజమే .
బస్సులు తిరగడం లేదు. ఇక్కడి  రాకపోకలన్నిట్కీ ఆ డమడమల  బండ్లే  శరణ్యం . పైగా,బడులు లేవు. పిల్లలకు చదువులూ లేవు. అది సరే,అన్నం ఎవరు పెడతారు?
 పొద్దున్నే పనులు వెతుక్కుంటూ పట్నం  పోవాల్సిందే కదా? పిన్నాపెద్దలందరూ? ఎందరికి పని దొరుకుతుంది?
అక్కడా ఎక్కడి పనులక్కడా ఆగిపోయి ఉంటే?
ఏ పని దొరికితే ఆ పని. ఎవరు ముందెళితే వారికి ఆ పూట పని.
గొర్రెలు మేకలు తోలుకొని గుట్టలు పట్టే వారు పట్టారా..రాళ్ళు కొట్టను పోయారా ..మూటలు మోయను పోయారా..టమాటా తోటల్లో కూలీలకు మళ్ళిన వారు మళ్ళారా.. ఇళ్ళల్లో పాచిపనుల దగ్గర నుంచి .. 
ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ ఆ పని !
ఇంత పని ఇచ్చినయ్యకు జేజే.
ఇంత ముద్ద పెట్టినమ్మకు జేజే.
ఎంత పనికి అంత ముద్ద !
ఆడపిల్లల సంగతి అడగొద్దు ఇక.
వాళ్ళు ఎలాంటి పనులకు మళ్ళించబడతారో ఎవరికీ తెలియదు కనుక !
ఎంత కష్టం మీద వీళ్ళు బడి గుమ్మం తొక్కారో . ఎంత కష్టం మీద వీరిని తరగతిలో కూర్చో బెట్టగలిగరో . ఆ బడి పంతుళ్ళకన్నా ఎవరికి తెలుసు ?
ఒక్క పూటన్నా బిడ్డల కడుపు నింపే బడి , ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా .. ఆ బిడ్డలను ఆకలిపాలు చేసింది.
బడికి తాళం పెట్టి..పంతుళ్ళు తోవల బట్టి...పిల్లలు చెట్టూచేమల బట్టి..
ఒకటా రెండా షష్టి పూర్తి కానున్నది . త్వరలో.
ఆముటెద్దుల పోరులో లేగదూడలు నలిగిపోతాయని ఒక పల్లెమాట.
ఆకలి అక్షరం ముడి పడిన చోట..
కోటి విద్యలు కూటికొరకే అని తెలిసి మెసిలే చోట..
ఇచ్చోట..
పిల్లలను వారి బాగోగులను గూర్చి ఒక్కమారు ఆలోచించండి.  
అక్షరం వారికి రక్షణ కావాలి కదా?
అక్షరం వారికి అన్నం పెట్టాలి కదా?
పలకా బలపం వదిలి పనులకు మళ్ళుతోన్న పిల్లల వైపు ఒక్క మారు చూడండి.
అల్లరిచిల్లరికి మళ్ళి.... చెడీబడి తిని ..
మీరు ముప్పతిప్పలు బడి  నేర్పిన విద్యలు మట్టికొట్టుకు పోతున్నాయేమో చూడండి.
.మప్పడం తేలిక .తిప్పడం కష్టం అంటారు.
 బడి తోవ తప్పించిన వారిని మరలా తిన్నని బాట ఎక్కించ గలరా?
మీరు చేస్తోన్న కృషి, మీ శ్రమ, మీ దృష్టి  ,మీ సృష్టి .. మీ బడీపిల్లలు.వారి గోస వినవల్సిందీ వినిపించ వలసిందీ మీరు కాక ఎవ్వరు ?

"ఇది పాపం అక్కా! "
గోపాల్ గొంతు బొంగురు పోయింది.

అయ్యవారల్లారా అయ్యవారమ్మల్లారా...
మరి మీరిది విన్నారా?
***
ఇంతలో,
పిల్లలతో పెద్దలతో కిక్కిరిస్న మరో ఆటో మా ముందు నుంచి బర్రున దూసుకెళ్ళింది.
ఆగకుండా.
మండేవారిపల్లి నుంచి మదనపల్లె వైపుగా!

(గల్పిక )
Related Post :

ఆకలి ..అక్షరం... పిల్లల గోస

http://chandralata.blogspot.in/2013/09/blog-post_11.html

1 comment:

  1. wonderful ga rasaru chandralatha akka garu. your writing and poetry is awesome with simple words.

    ReplyDelete