Sep 15, 2013

ఇల్లు ఖాళీ చేసి

"పాఠాలలో కెల్ల ఏ పాఠం సులువు" అని పంతుళ్ళను ఎవరూ అడగరు కానీ,
మనసా వాచా చెప్పాలంటే, ఏ పూట పాఠం ఆ పూటకు కఠినమే !
అదే,కర్మణా చెప్పాలనుకోండి, కొట్టిన పిండిని అలా పిల్లల మీదకు జల్లించేసి రావొచ్చుస్మీ!
అందుకే కాబోలు.
నా మట్టుకు నాకు , పట్టుమని పదిపాఠాలు... చెప్పానో లేదో, చప్పున నచ్చాయి.
 కాలాల పాఠాలు. అంటే, Teaching Tenses  అన్న మాట.
ఆంగ్లంబున మన తెలుగుకు మల్లే ,ముచ్చటగా మూడు కాలాల్లో ముగించ జాలం కనుక , పన్నెండు కాలాలను పండిన నారింజపండు  వొలిచినంత సునాయసంగా,  పిల్లలకు మహజరుగా చెపుతూ చెపుతూ ఉండగా, వారినొకప్రశ్న అలవోకగా అడిగిచూసా .
"కాలాలలోకెల్ల ఏ కాలం మేలు?"

విశ్వనాథ  గారి శిష్యులయిఉంటే,
"గతకాలమే మేలు నేటి కంటే "అనే వారేమో  టక్కున .
పోనీ ,సినీమా .యా. విద్యార్థులయితే, "ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందున " అని త్రేంచేవారేమో.
"ఎప్పటికి ప్రస్తుతమప్పటికా" కాలంబు  అని సుమతీసూత్రజ్ఞులు వక్కాణించే వారు కాబోలు.

మా అడపాదడపా శిష్య పరమాణువులు మాత్రం ,
"Tense is Non-sense!" అనీ
"  Oh! Tenses Class? Again? "అనీ
"Tense is Nuisance"  అనిన్నూ..
 పలు పలు విధములుగా పలుకుచుండగా,
నిజమే ,
"Tense లలో కెల్ల ఏ Tense మేలు? " అన్న ప్రశ్న నన్ను ముల్లులా తొలిచింది.
అవును. నా లాగా , పిల్లలకు కథల రచనాపాఠాలు చెప్పుకొనే వారికి ,
ఎంతో అనువైనదీ సులువయినదీ మేలయినదీ ...
అణుకువైనదీ ...అన్నివిధాలా  అందివచ్చేదీ ,
 Past Tense కదా!

"అనగా అనగా ఒక రాజుగారుండేవారు " అంటూ మొదలెట్టినా.  Once Upon a time.. అంటూ ప్రారంభించినా,
 "ఏక్ థా రాజా.." అంటూ షురూ చేసినా కథకు ఆయువు భూతకాలమే కదా?
నిజమే నండోయ్!

మనమనుకున్నట్లుగా , కథలన్నీ కంచికి  చేరిపోవు !
గతించిన కాలంలో బోలెడన్ని కథలుంటాయి!
విప్పిచెప్పే మనిషుండాలి. వినగలిగే మనస్సుండాలి.
అంతే!
***
నిన్న మొన్నటిదాకా అన్నిటా తాననుకొన్న ఇంటిమనిషి ,
నిశ్శబ్దంగా వొంటరిగా ..
ఇల్లు ఖాళీ చేసి,
కాలాల్లో కలిసిపోతే, 
ఆ ఖాళీలను పూరించను ,పదాలను ఏ కాలం వాక్యాలతో సరితూచగలం?
అవునండీ.

ఒక మనిషికీ ఒక మానవసంబంధానికి ఈ కాలాన్ని అన్వయించడం కన్నా ,
మనసు ముక్కలుచేసే విషయం మరేం ఉంటుంది?

Tense లలో కెల్ల కఠినమైన Tense ,  Past Tense !

***
All rights @ writer. Title,labels, postings and related copyright reserved.

5 comments:

 1. ammaa chandralatha- baadhaataptame ayinaa- gatha kaaalam -appati jnaapakaalu sajeevaalu- samsmaraneeyaalu - babayi

  ReplyDelete
 2. >>నారింజపండు వొలిచినంత సునాయసంగా,

  Oh, peeling orange is not easy by the way. It reeks vapors out and the whole hand smells odd after peeling. You should revise this sentence to a banana probably.:-)

  ReplyDelete
 3. >>నారింజపండు వొలిచినంత సునాయసంగా,

  Oh peeling orange is easy?

  ReplyDelete
 4. DG, Thanks . I think you got my point! Vapors out,smells odd, peel tastes bitter and the fruit is soar ! So, is life .
  It's the color of life!Perhaps, I would have preferred "Onion" as Gunter Gross did:-)

  ReplyDelete
 5. Appears to be !
  Would you mind identifying yourself?


  ReplyDelete