Jan 15, 2014

డివ్వు డివ్వు డివ్వూ ... !


ఊళ్ళోకి బసవన్నొస్తే ఏం చేస్తారేం?
***
డివ్వు డివ్వు డివ్వూ ... 
డూ డూ డూ డూ బసవన్నా ..
దొడ్డాదొరండీ బసవన్నా
  
పైడి కొమ్ముల బసవన్నండీ .
పాల మెరుంగుల బసవన్నండీ 

బంగరుగిట్టల బసవన్నండీ ..
భాగ్యములిచ్చే బసవన్నండీ

విశ్వనాథుని వాహనమండీ ..
వెండి కొండపై విహారమండీ ..

డివ్వు డివ్వు డివ్వూ ...
కోటి లాభములు కలగాలండీ ..

కోటి వేల్పుల దయగలగాలి...

డివ్వు డివ్వు డివ్వూ ... 
డూ డూ డూ డూ బసవన్నా ..
దొడ్డాదొరండీ బసవన్నా..
***
ఊళ్ళోకి బసవన్నొస్తే ఏం చేస్తారేం?
పిల్లలు గుమిగూడి గెంతులేస్తూ 
వూరంతా సందడి చేసేస్తారు కదా.
అపుడైన ఇపుడైనా.
మరి ప్రభవ బళ్ళోకి బసవన్నలు రాగానే ...
పిల్లలేంచేసారంటే ..
కేరింతలు కొట్టారు. కేకలు వేసారు.
దూరంగా పరిగెత్తారు. దగ్గరికొచ్చి నిలబడ్డారు.
కొమ్ముల అందం చూశారు. మెడలో గంటలు సవరించారు.
చెవిలో రహస్యాలు చెప్పారు. చేతిలో చేయి వేసి కలిపారు.
ప్రభవ లో  బసవన్నల హడావుడి ..రంకెలు చిందులు ..ముగ్గుల నడుమ  గొబ్బిళ్ళ మధ్య  ..
 ఇలా సందడి సందడిగా సాగిన,
బడిలో బసవన్నల విహారం
చివరకు వేదికనెక్కింది!
కనుమ పండుగనాదు  వైనాలన్నీ కన్నులారా మీరే చూడండి!

 


 అన్నదాతా సుఖీభవ ! 
                                   సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ! 
Related Link: 
 గొబ్బిమాతల్లికి  చోటేది చెప్మా ?!?
http://prabhavabooks.blogspot.in/2014/01/blog-post.html

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget